Sök
  • tomas6532

Företagens utmaningar

I rapporten GLOABAL LEADERSHIP FORECAST 2021 tillfrågades 15787 ledare, 2102 HR professionals i 1742 företag. Den mest prioriterade utmaningen som CEO´s / VD´ar är att utveckla nästa generations ledare och behålla sina nyckelpersoner.

Om du är VD i ett svensk företag, håller du med om vad vi kan läsa i denna rapport?

Om inte medarbetarna har varit företagens viktigaste resurs tidigare, så är det ingen tvekan att så är fallet nu, i alla eller i de flesta branscher. Att satsa på Ledarskaps & Medarbetarutveckling är det som skapar skillnad.
3 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla