Sök
  • tomas6532

Stor skillnad mellan vad ledare gör när de tror att de leder och hur det uppfattas av medarbetarna

Den och andra frågor kring ledarskap tar Simon Elvnäs upp i sin avhandling som också resulterat i boken "Effektfull". I boken kan vi läsa om ledare som lägger för mycket tid på fel saker och för lite tid på rätt saker. De pratar inte med sina medarbetare om det de skall, på rätt sätt eller i rätt ordning. Bristen på den ömsesidiga förståelsen mellan ledare och medarbetare orsakar massor av missförstånd, med onödig tid och kostnader som följd. Simon Elvnäs har under några år filmat 500 ledare, som resulterat i ca 3000 filmklipp. Många ledare hade svårt att se sig själva på film, vilket är anmärkningsvärt. Man bör då ta sig en funderare som ledare, vad man utsätter sina medarbetare för varje dag. Detta är ju detta som är ledarskap - det du visar upp och vad du gör. Om inte du är nöjd med det, vad skall få dina medarbetare nöjda, de som du leder? Tre frågor blev centrala i denna bok, och som besvaras: 1. Vad gör en ledare när de har för avsikt att utöva ledarskap? 2. Vad av allt det de gör då har en arbetsledande effekt? 3. Går detta att förändra, så att man genom att ändra på ledarens sätt att göra saker på, kan få en större effekt av den tid som läggs ned? Vill du bli bra på ledarskap? Tips: Träna på ledarskap.9 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla