top of page
Samtal_justerad.png
Logos_JMT_ny2.png

JobMatch Talent & Teamutveckling

JobMatch Talent (JMT) är ett djupgående precisionstest för rekrytering, karriärväxling och utveckling, såväl för enskilda medarbetare och chefer som för grupper. Med 30 arbetsrelaterade egenskaper ger det dig en nyanserad bild av den testade. Testet är granskat och certifierat av DNV-GL och utvecklat för att kunna prediktera faktisk arbetsprestation.

 

JobMatch Talent är baserat på arbetsrelaterad psykometri. Det praktiska med JMT är att testet kan användas på alla nivåer i organisationen, från produktions-, service- och administrativ personal till chefsnivå.

Mer info: www.jobmatchtalent.com

​Att utveckla individer och grupper i riktning mot att bli högpresterande är också en del av mitt erbjudande. Upplägget skräddarsys efter var gruppen och gruppens medlemmar befinner sig, och vad man vill åstadkomma.

Här kan JobMatch Talent spela en viktig roll.

Testbild.png
bottom of page