top of page

#11: Beslut


Men bestäm dig för fan. Denna konst – att fatta beslut. En del har ständigt beslut att fatta i sitt arbete och är rimligen bra på det från början – men får också träning i att fatta beslut. Det kan vara kämpigt att ha obeslutsamma människor i sin omgivning.


Avsnittet om att fatta beslut visar sig nu vara lite mer komplext än ovan. Det dyker upp en lirare som heter Daniel Kahneman som fått Nobelpriset 2002. Han lanserar i materialet System 1 och 2 när det kommer till beslutsfattande. Vår hjärna är konstruerad för att kunna göra snabba bedömningar. Under evolutionens gång har ibland hela vår överlevnad hängt just på vår förmåga att reagera snabbt i stället för att tänka efter. Dessa beslut fattas i System 1. Det är ganska vanligt att svara för snabbt på uppkomna frågor – bara varandes i System 1. Ofta är det bättre att låta System 2 komma till tals. Alltså den mer förnuftsmässiga delen som resonerar fram ett svar/beslut.


Här känner man igen sig. 😉
Tills nästa avrapportering – må väl!


Måns Löfgren – Trip 22


1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page