top of page

#8: Ledarstilar


Sommaren är i sitt senare skede ett par dagar in i augusti. Kontorshotellet är fortsatt öde. Antagligen blir det ett betydande pådrag kommande måndag. Själv har jag smugit igång med några timmar per dag och dag ägnade jag mig åt det här lilla utbildningsprojektet – Trip 22.


Dagens avsnitt handlade om ledarstilar. Materialet beskriver på ett väldigt bra sätt olika ledarstilar och inleder egentligen med en helt rimlig manual för ett vettigt ledarskap. Jag tänker tillbaka på om jag kan skönja att de ledare jag interagerat med genom åren, har gjort den hemläxan. Svaret blir ett ganska tydligt nej. De flesta har hamnat i en ledarposition av olika anledningar och har – som jag uppfattar det – bara sett ledarskapet som en hierarkisk position som definitivt inte behöver vare sig manual, övning eller reflektion. Även jag själv ser jag i efterhand, felat lite i detta. Att vara ledare kräver input av annat slag än det, den rådande core businessen kräver.


Dagens andra avsnitt ägnades åt tid. Hur jag ser på min tid, om jag är stressad, hur jag disponerar tid, om jag gör saker rätt eller om jag gör rätt saker. Sedan fick jag göra en SWOT-analys och två tester. Ett stresstest och ett test över min position på en skala som mäter hur introvert/extrovert jag är. Det visade sig att jag hamnade på det vanligaste intervallet. Det var ju skönt 😉

Tills nästa avrapportering – må väl!


Måns Löfgren – Trip 22


1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Kommentare


bottom of page